“Utetimen” i veke 44 vert søndag 6. november kl. 19.00.
Vi møtest i ballbingen!