Basisball
“Utetimen” i veke 40:
fredag 7. oktober kl.  07.00. Vi møtest i ballbingen!