Anne Marit startar inne onsdag 07.09 kl. 20-21 med BasisBall RAW.
Helgetimen vert i ballbingen laurdag 10.09 kl.17.00

Anne startar måndag 19.09. kl. 20-21
Eilin og Jannicke startar torsdag 22.09. kl. 20-21

Prisar:
BasisBall 2 gonger i veka kr. 600,- (onsdag + helgetime)
Måndag og torsdag kr. 600,-

Alle tidlegare medlemmer vil i oktober få tilsendt giro.
Nye medlemmer vert registrert etter kvart.
Du må sjølv melde deg ut, om du ikkje ønskjer å vere med vidare.

Vel møtt til ein super treningssesong!