«Utetimen» i veke 39 vert søndag 2. oktober kl. 18.00.
Vi møtest i ballbingen!