«Utetimen» i veke 18 vert laurdag 7. mai kl 10.00.
Vi møtest i ballbingen!