Treningar i hallen i perioden 7. april til 17.  april går ut.

BasisBall treningar vert truleg ute.
Anne Marit vil informere på Facebook.

Vi startar opp att måndag 18. april med Anne og step-intervall.