«Utetimen» i veke 17 vert laurdag 30. april kl 15.30.
Vi møtest i ballbingen!