“Helgetimen” i veke 14 vert på bana laurdag 9. april kl. 10.00.