«Utetimen» i veke 9 vert fredag 4. mars kl. 18.00 i ballbingen.