“Helgetimen” i veke 5 vert i hallen søndag 7. februar kl. 18.00.