Tambarskjelvar IL held årsmøte på Dalen Næringsenter fredag 11. mars. Kl. 1900.

Saker til behandling må vere styret i hende innan 29.febr.

Sakliste vert kunngjort på Tambarskjelvar IL si heimesida og Firda seinast ei veke før møte.

Årsmøte Annonse 2016