«Helgetimen» i veke 3 vert søndag 24.  januar kl. 19.00 – mest truleg i hallen.