«Utetimen» i veke 2 vert laurdag16.  januar kl. 11.00 i ballbingen (mest truleg ute).