«Utetimen» i veke 1 vert laurdag 9. januar kl. 16.00 i ballbingen.