«Helgetimen» vert søndag 13. desember kl. 11.00 i ballbingen, evt. i hallen.