«Helgetimen» i veke 51 vert laurdag 19. desember kl. 11.00 i ballbingen, evt. i hallen.