“Utetimen” i veke 46 vert laurdag 14. november kl. 17.00 i ballbingen.