Det vert ikkje puls-/styrke-trening med Eilin og Jannicke denne veka.