“Helgetimen” i veke 44 vert i ballbingen søndag 1. november
kl. 12.00.