«Helgetimen» i veke 43 vert i ballbingen laurdag 24. oktober
kl. 17.00.