“Helgetimen” i veke 42 vert i ballbingen laurdag 17. oktober
kl. 10.00.