«Helgetimen» i veke 41 vert i ballbingen søndag 11. oktober kl. 19.00.