I tillegg til onsdagstimane, tenkjer Anne Marit å halde ein utetime i løpet av helgane framover.

Desse timane kallar ho BasisBall Kondis. Timen varer omlag 50 min. Her er det eksplosiv og uthaldande styrke som er fokus.
Ein jobbar i intervall, slik at det blir ein skikkeleg kondistime også.
I tillegg til BasisBall brukar vi hoppetau.

Anne Marit legg ut info i Facebook-gruppa Tambar BasisBall om kvar og når denne timen blir.  Info blir lagt ut søndagen i veka før.

Første utetime vert:
søndag 6 sept kl 19.00 i Ballbingen ved skulen!