Viktig info om Min Idrett!

Min Idrett

Alle medlemmar i Tambarskjelvar ligg inne i vår elektroniske database. Alle medlemmar bør personleg nytte seg av Min Idrett, som du finn her:

https://minidrett.nif.no/

Her registrer du deg med ny brukar (velg søk i eksisterande medlemmer).

Fra Min idrett kan du:

Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.

Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort

Melde deg på og betale kurs

Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser / stevner (ikke alle idretter)

Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien.

Betaling

Nå kan du også bruke Min idrett til og melde deg på og betale for lisenser, konkurranser, arrangementer og kurs. Foreldre kan få en samlet oversikt over medlemskapene til sine barn, og gjøre påmelding og betaling for disse på ett sted.

 

Opptur!!

Hei alle.

Sprei det glade bodskap til alle som bidrar i frivillig arbeid for å skape gode og trygge rammer i nettopp  ditt nærmiljø.  J J

Påmelding i link under.

Det er snart duka for ny Opptur – i år tysdag 15. november, kl.1800 – 2100 også i år i Florø. (samfunnshuset)  Målet med arrangementet er å heidre alle  trenarar, oppmenn, styre, administrasjon og anna støtteapparat i dei mange laga og organisasjonane i fylket. Også i år er det  eit godt og variert  program. I tillegg til attraktive  foredrag og flotte musikkinnslag, vil  Sparebanken  kome med eit lite gåvedryss J

Sparebanken er Tambar sin hovudsponsor, noko vi er veldig glad for.

 Fristen for påmelding går ut 4. november.

Arrangementet er ope for alle og bør appellere til både ungdom og vaksne.

 

Sjå link:    http://meirennbank.no/opptur2016/

 

Eg skal, kjem du? Dette blir steikje artig. Knakande gode føredragshaldarar J

Vi sjåast !!

drm