Tur- og naturopplevingar i Naustdal? Prøv tur-orientering!

Er du ute etter nye tur- og naturoppleveringar? Kring i heile Naustdal.  No er tur-orienteringa for 2016 klar. Med 59 postar plassert ut i åtte ulike område i Naustdal: Seljevollen, Einevoll, Naustdal sentrum, Helgåsmarka, Hydalen, Espelandsstølane, Trodalen og ved Kammen og Åsen i Instedalen. Du finn alt du treng av kart og postbeskrivelsar på turorientering.no eller du kan kjøpe alt på Extra (coop) i Naustdal. Her er nokre glimt turane eg hadde då eg sette ut postane!

Beste helsing Åsmund

Trodalsstranda ein mai-dag! I Trodalen er det plassert ut 10 postar.
Trodalsstranda ein mai-dag! I Trodalen er det plassert ut 10 postar.

 

Ved Bærelvbrua er ein av postane i Naustdal sentrum plassert. I postbeskrivelsen er det litt om historia til Bærelvbrua.
Ved Bærelvbrua er ein av postane i Naustdal sentrum plassert. I postbeskrivelsen er det litt om historia til Bærelvbrua.

2016-05-19 20.38.06

I området ved Eineveollen er det plassert ut fire postar.2016-05-16 14.39.40

Utstyn mot Nes, Nausta og Vonaområdet om du finn fram til  ein av postane ved Nykkjevatnet!

Trimturar

Vi har registrert dalande interesse og lite oppmøte generelt på Trimgruppa sine trimturar. Spesielt ser vi svært lite oppmøte frå Trimgruppa sine eigne medlemmer.

Ulike lag og organisasjonar organiserer trim- og fjellturar i kommunen, slik at liknande tilbod vil vere tilgjengeleg for interesserte.

Styret går inn for at Trimgruppa ikkje organiserer trim-/fjellturar sommaren 2016.

Skulle interessa igjen auke for eit slikt tilbod, vil vi sjølvsagt vurdere saka på nytt seinare år.