Årsmøte Trimgruppa

Det vert årsmøte i Trimgruppa
Tid: Torsdag 09.02.17 kl. 19.00
Stad: Møterommet i hallen

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Rekneskap og budsjett
3. Årsmelding- frist 10. Februar
4. Medlemmer trimgruppa/medlemmer Tambarskjelvar
5. Medlemmer i styret-framhald
6. Saker som kjem til

På ski i Instedalen!

imgp0686

Kjøp årskort for 2017

Betal 500 kr til konto 3705.25.36902      Instedalen Skianlegg AS

Vi satsar på kalde grader og snø også i vinter! Vi brøyter og lagar løyper så snart det er forhold for det! Følg oss på facebook.

Inntektene frå årskortet går til drift og til utbygging av anlegget som er særskilt tilrettelagt for ungar. Til denne sesongen er både skiløype og skileikanlegg forbetra. Og parkeringsplassen har vorte større. Klubbhuset med varmestove, smørebu og toalett er snart klart.

Vonaområdet

Parkering og løype til Vonavatnet og innover i Vonamarka. Ope til kvar helg.

Skianlegget

Parkering, skiløype, skileikanlegg, bålhus, varmestove og toalett. Kvar ettermiddag, kveld og helg.

Aktivitetar i skianlegget:

Åsmunds skiskule (skileik) kvar måndag frå kl. 18.00.

Skikarusell (langenn og langrennscross åtte gonger)

Vinterveke for born og ungdom i veke 8 (20.-24.februar) med skileik, skiskyting og hundekøyring.

Instiaden (skimoro for alle aldrar) sundag 5.mars frå kl. 10.00

Ta kontakt:

Åsmund Berthelsen – 93237073

namn-og-slagord-raudbrun-kant-liten-2

Åsmunds skiskule 2017

I vinter vert skiskulen i to grupper:

  1. For dei frå om lag fire år og oppover til 7-8 år frå kl. 18.00
  2. For dei frå 7-8 år og oppover vert det skiskule frå kl. 18.45.

Men alle kan kome før og vere så lenge dei vil!

Fellesaktivitetar, rettleiing og leik!

Vi planlegg å starte måndag den 2. januar kl. 18.00 (eller så snart det er snø!)

Skiskulen er kvar måndag i januar, februar og det meste av mars! Skiskulen er i samarbeid med barneidretten i Tambarskjelvar.

Pris for dei som ikkje er med der er 300 kr med 50 kr i søskenrabatt.

Påmelding for alle til Åsmund Berthelsen – 93237073 eller asmund.berthelsen@icloud.com innan torsdag 29.desember.

 Også mogleg å kome med utover vinteren!

 Beste helsing

Åsmund

_15515052Foto: Geir Ole Laberg.

Meir om Instedalen skianlegg og skiskulen på: www.instedalen.no eller på facebook

Viktig info om Min Idrett!

Min Idrett

Alle medlemmar i Tambarskjelvar ligg inne i vår elektroniske database. Alle medlemmar bør personleg nytte seg av Min Idrett, som du finn her:

https://minidrett.nif.no/

Her registrer du deg med ny brukar (velg søk i eksisterande medlemmer).

Fra Min idrett kan du:

Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.

Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort

Melde deg på og betale kurs

Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser / stevner (ikke alle idretter)

Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien.

Betaling

Nå kan du også bruke Min idrett til og melde deg på og betale for lisenser, konkurranser, arrangementer og kurs. Foreldre kan få en samlet oversikt over medlemskapene til sine barn, og gjøre påmelding og betaling for disse på ett sted.