Ferdig klubbhus før vinteren!

Vi har som mål å ha ferdig klubbhuset (med sanitæranlegg, varmestove og smørebu) før marka frys og snoen kjem. Difor inviterer vi til dugnad kvar laurdag framover, frå omlag kl.10.00 til 15.00. Arne Sunde og Arne Ommedal er godt i gang og skal vere byggeleiarar. Vi skal bygge om brakkene, islolere, kle og få på plass toalett.

Naustdal Bygg, Reiakvam Rørservice og Naustdal Elektro støttar opp med forskottering og dugnad.

Helsing Styret i Instedalen Skianlegg

Orientering – natt og dag 24. og 25.9.

Laurdag den 24.september kl. 20.00 er det KM i nattorientering i Helgåsmarka. Start på ballbana i Stavdalen. Sundag den 25. september er det Haustbløyte på Ramsdalsheia. Fyrste start kl. 13.00  ved Trollstova.

Løyper for alle, både for dei som vil prøve seg for fyrste gong – og for røynde stifinnarar!

Påmelding til: asmund.berthelsen@icloud.com el. 93237073

innbyding-haustbloyta innbyding-km

 

Alle som jobbar med born og unge i Tambarskjelvar il skal framvise politiattest. Denne skal framvisast innan 15 oktober 2016.

 

Krav om politiattest i Tambarskjelvar idrettslag

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok med verknad frå 01.01.2009 at heile norsk idrett skal krevje politiattest for alle som skal utføre oppgåver som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold ovanfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming.

I Tambarskjelvar idrettslag blir ordninga handtert på følgjande måte:

Alle tilsette og frivillige som skal utføre oppgåver for idrettslaget som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold ovanfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming skal skaffe politiattest.

Dette skal gjerast i samråd med: Ole Jonny Klopstad e-post: ole@klartogtydeleg.no telefon: 99626362 eller  Torgeir Herstad e-post: therstad@hotmail.com telefon: 91341593 innan 15 okt.

Begge representantar har teieplikt ovanfor uvedkommande i forhold til dei opplysningar dei får kjennskap til.

Innhenting på ein-to-tre:

  1. Søknaden om politiattest fyllast ut av den søknaden gjeld for (info og søknadsskjema finn ein her: www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest), og sendast politiet saman med stadfesting frå idrettslaget. Denne får ein av ansvarleg for politiattest, (namn på styreoppnemnt ansvarleg for ordninga i idrettslaget)
  2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjeld for. Den blir ikkje sendt til idrettslaget.
  3. Den søknaden gjeld for, skal vise fram politiattesten sin til Ole Jonny Klopstad. Idrettslag skal ikkje lagre attesten, men berre få den vist fram til gjennomsyn.

Personar som ikkje har vist fram politiattest utan merknad, kan ikkje settast til oppgåver som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold ovanfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming.

Oppstart og prisar 2016/2017

Anne Marit startar inne onsdag 07.09 kl. 20-21 med BasisBall RAW.
Helgetimen vert i ballbingen laurdag 10.09 kl.17.00

Anne startar måndag 19.09. kl. 20-21
Eilin og Jannicke startar torsdag 22.09. kl. 20-21

Prisar:
BasisBall 2 gonger i veka kr. 600,- (onsdag + helgetime)
Måndag og torsdag kr. 600,-

Alle tidlegare medlemmer vil i oktober få tilsendt giro.
Nye medlemmer vert registrert etter kvart.
Du må sjølv melde deg ut, om du ikkje ønskjer å vere med vidare.

Vel møtt til ein super treningssesong!